Nota prawna

Treści w materiałach zawartych na stronie internetowej blog.wykrywaczklamstw.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Informacja zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zawarte w serwisie internetowym blog.wykrywaczklamstw.pl zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z autorów strony blog.wykrywaczklamstw.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie blog.wykrywaczklamstw.pl mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione